به نام خدا

تو این ویدیو میخایم یا ی زاویه خاص و متفاوتی به رابطه خالق و مخلوق نگاه بکنیم. ویدیویی متفاوت که با این عبارتای خاص خودش رو به نگاه های شما هدیه می کنه: سلام مهربون خدای مهربون، سلام زیبای خدای زیبا دوست، سلام معشوق خدای عاشق، سلام عزیز خدای عزیز، سلام…

تا حالا به خودت ازین دید نگاه کردی؟ اینجوری گاه کردی که ی خدای تنها داری که تموم چشم امیدش به توعه؟ اینجوری تا حالا به خودت نگاه کردی…

به نظرت چه هدفی تو زندگی ما هست که باید به سمت اون هدف بریم؟ خودت رو دست کم نگیر، خودم رو دست کم نگیرم، تو برای یک هدف بزرگ خلق شدی. تو برای یک ارزش بزرگ به وجود اومدی. تو ارزشمندی. تو عزیز دل خدایی. تو با ارزش ترین مخلوق خدایی…

یکی هست که خیلی دوستت داره. یکی هست که همیشه عاشقته. یکی هست که همیشه به فکرته. یکی هست که همیشه کنارته. یکی که تو رو محکم در آغوش گرفته و هیچ وقت ولت نمی کنه! هر چقدر هم پس بزنیش، اون ازتو ناامید نمیشه. تنهات نمی ذاره. یکی هست که خیلی دوست داره. تموم چشم امیدش به توعه…

بلند شو، بلند شو. ول کن این سبک زندگی مسخره رو، ول کن این اتفاقات الکی رو. من و تو برای این زندگی مسخره ساخته نشدیم، من و تو برای هفت هشت سال زندگی پوچ و بیهوده خلق نشدیم. من و تو مال این دنیا نیستیم، به خاطر همینه که با همه چیه این دنیا غریبه ایم، به خاطر همینه که خیلی وقتا آدما دلمون رو میشکونن.

ما عادت نداریم به این دنیا، ما به بدی های این دنیا عادت نداریم. تحمل بدی های این دنیا رو نداریم، به ما بدی یاد ندادن، به خاطر همینم هست تا از یکی بدی می بینیم زودی دلمون میشکنه…

اینجوری تا حالا به خودت نگاه کردی؟ به هدف زندگی خودت نگاه کردی؟ می دونستی تو عزیزترین مخلوق خدایی؟ می دونستی خدا عشق میکنه وقتی تو رو می بینه؟ می دونستی خدا چقدر کیف میکنه وقتی تو رو می بینه و چقدر پز تو رو به بقیه مخلوقاتش میده؟ تا حالا از این زاویه به رابطه خالق و مخلوق نگاه کردی؟

این ویدئو تلنگری هست برای شنیدن سوالاتی مثل سوالای بالا و شروع تلاشی برای پیدا کردن جواب اینجور سوالا. امیدوارم که مثل همیشه نظرات و پیشنهادات خودتونو از ما دریغ نکنین، برای بهتر شدن شدیدا بهشون نیازمندیم…

امضا، بابای خونه

به یاد خدا